Platzierungen der Saison 6

Platzierung Teamname Spieler Race
Meister Nagarond Infectives Marc G. Dark Elf
Vizemeister Rat Race Rebelrousers Marc U. Skaven
3.Platz Howling Desert Scorchers Marco Chaos Dwarf
4.Platz Orcham Alcoholics Frank Orc
5.Platz Chevaliers du Bataille Sven Breton
6.Platz Tarlancien Heike Amazon